Sponzoring

Toyota Financial Services Czech pomáhá mladým talentům.

Toyota Financial Services Czech s.r.o. (TFSCZ) se zabývá poskytováním finančních služeb pro koncové zákazníky a dealery. Kromě obchodních aktivit věnuje nemalou pozornost také nadační činnosti, konkrétně podpoře sociálních projektů. Nejinak tomu je i v letošním roce, kdy se TFSCZ stala partnerem Nadačního fondu Zlatý oříšek.

V rámci výběrového řízení byl nabídnut hybridní model Toyota Auris Touring Sports za symbolický pronájem 100 Kč na jeden rok. Vzhledem k tomu, že Nadační fond Zlatý oříšek naplnil všechna kritéria stanovená TFSCZ pro výběr kandidáta, bude automobil v následujících 12-ti měsících sloužit právě jemu.

Nadační fond Zlatý oříšek založil v roce 2012 pan Mgr. Jiří Kotmel, aby logicky navázal na dlouholeté zkušenosti s podporou nadaných a úspěšných dětí České republiky, které získal jako organizátor celonárodní soutěže Zlatý oříšek. Ta se již od roku 1998 zaměřuje na vyhledávání a podporu mimořádně nadaných a cílevědomých dětí a dětských kolektivů České republiky ve věku 6 - 14 let.

Od roku 2011 se formát soutěže Zlatý oříšek dále rozšířil o první krajská předkola, a to v rámci záměru poskytovat dlouhodobou a systematickou spolupráci na podpoře nadaných dětí všem regionům České republiky.

Každoročním vrcholem Zlatého oříšku je slavnostní novoročního finále v České televizi, kde jsou vítězové Zlatého oříšku oceňováni mimo jiné i finanční částkou, která je určena na přímou podporu jejich dalších činností. Finančními částkami jsou rovněž odměňovány děti, které uspěly ve finále krajských předkol.

Nadační fond Zlatý oříšek má ambici, kromě organizace soutěže Zlatý oříšek, také prostřednictvím sponzorů a dárců dále materiálně podporovat nadané děti ze sociálně slabších rodin a snažit se tak bojovat proti nevratným ztrátám v případech, kdy pro rozvoj nadání nejsou v rodině finanční prostředky.

Tato následná pomoc bude zaměřována na podporu především těch dětí, které již v rámci soutěže Zlatý oříšek prošly jako nominované náročným posuzováním výběrovými komisemi Zlatého oříšku a byla u těchto dětí uskutečněna osobní návštěva zástupců soutěže přímo v jejich rodinách za účelem ověření dosažených výsledků a pořízení nominačního video medailonku.

Společným cílem nadačního fondu Zlatý oříšek a Toyota Financial Services Czech s.r.o. tedy je:

Vyhledávání a všestranná podpora nadaných a úspěšných dětí České republiky.

 

Zásady pro soubory cookie

Tyto internetové stránky používají cookies k uložení vaší konfigurace vozů jen při aktuální návštěvě stránek a webové statistiky. Úplné zakázání souborů cookie ve vašem prohlížeči může způsobit nefunkčnost některých částí těchto internetových stránek.

Jednička ve spolehlivosti TÜV zpráva 2016 Toyota Reliability No.1

Toyota

SVĚTOVÁ

ZNAČKA Č.1