Změny na smlouvách

V každém obchodním vztahu mohou nastat okamžiky, kdy jedna ze stran potřebuje učinit nějakou změnu uzavřené smlouvy, a to z různých důvodů. Tyto změny mohou zcela ovlivnit existující smluvní vztah (např. dojde ke změně zákazníka v rámci daného smluvního vztahu), nebo se jedná o změny zákonné (např. změna sídla společnosti) či dané prostým rozhodnutím.

Z tohoto důvodu jsme pro Vás připravili tuto část sekce webu. Pokud chcete učinit změnu v obsahu leasingové/úvěrové smlouvy a tato změna není popsána dále, prosíme o konzultaci přímo s námi.

Místo označení naší společnosti plným názvem používáme dále vhodnější zkratku „TFSCZ“ a to pro to, abychom udrželi přehlednost Vám předávaných informací.

 

Oznámení o změně identifikačních údajů

Popis:

 • změna poštovní adresy, telefonického spojení, bankovního spojení, změna sídla společnosti, změna trvalého bydliště, změna názvu společnosti, změna příjmení zákazníka.

Postup:

 • zákazník zasílá „Oznámení o změně identifikačních údajů“,
 • TFSCZ po odsouhlasení zaeviduje nová data do svých systémů, resp. připraví dodatek k leasingové/úvěrové smlouvě týkající se konkrétní změny,
 • TFSCZ zasílá zákazníkovi k podpisu dodatek ve dvojím vyhotovení a originál technického průkazu k provedení změny údajů v technickém průkazu,
 • zákazník vrací jeden řádně podepsaný dodatek a technický průkaz se zaregistrovanou změnou údajů zpět TFSCZ.

Nezbytné doklady:

 • kopie dokumentů dokládajících oznamovanou změnu (např. kopie občanského průkazu, živnostenského listu, výpisu z obchodního rejstříku, výpisu z účtu atp.)

Žádost o změnu subjektu leasingové/úvěrové smlouvy

Popis:

 • převod nesplacených dlužných částek (leasingové/úvěrové smlouvy) na nového zákazníka v souladu se všeobecnými podmínkami leasingové/úvěrové smlouvy.

Postup:

 • zákazník zasílá „Žádost o změnu subjektu leasingové/úvěrové smlouvy“ včetně „Poptávkového listu pro převod smlouvy“ a dalších podkladů k převodu nejpozději 30 dní před předpokládaným datem účinnosti.
 • o TFSCZ zpracovává žádost a vyhodnocuje bonitu nového (budoucího) zákazníka,
 • o TFSCZ po schválení žádosti připravuje a zasílá dokumentaci k převodu leasingové/úvěrové smlouvy,
 • zákazník vrací kompletně podepsanou dokumentaci zpět TFSCZ,
 • TFSCZ zasílá technický průkaz zákazníkovi za účelem přeregistrace vozidla,
 • vrácení technického průkazu se záznamem o novém zákazníkovi zpět TFSCZ.

Seznam podkladů k převodu (cesi, postoupení dluhu) smlouvy:

Právnické osoby a fyzické osoby podnikatelé

 • žádost o změnu subjektu leasingové/úvěrové smlouvy (podepisuje stávající klient),
 • poptávkový list pro převod smlouvy (podepisuje nový žadatel),
 • kopie výpisu z obchodního rejstříku/živnostenského listu nového (budoucího) nájemce/dlužníka,
 • kopie osvědčení o DIČ,
 • kopie občanského průkazu a řidičského průkazu (případně jiného dokladu) oprávněného zástupce,
 • ekonomické výsledky (rozvaha, výsledovka, daňové přiznání) nového (budoucího) nájemce/dlužníka
 • další podklady dle požadavků TFSCZ.

Spotřebitel

 • žádost o změnu subjektu leasingové/úvěrové smlouvy (podepisuje stávající klient),
 • poptávkový list pro převod smlouvy (podepisuje nový žadatel),
 • kopie občanského průkazu a řidičského průkazu (jiného dokladu totožnosti) nového (budoucího) nájemce/dlužníka,
 • o potvrzení o výši příjmů od zaměstnavatele nového (budoucího) nájemce/dlužníka,
 • další podklady dle požadavků TFSCZ.

Změna splátkového kalendáře, změna délky smlouvy, navýšení ceny předmětu leasingu

Popis:

 • změna splátkového kalendáře, změna délky smlouvy, navýšení ceny předmětu leasingu v souladu s všeobecnými podmínkami leasingové/úvěrové smlouvy.

Postup:

Seznam nezbytných dokladů:

 • žádost o změnu splátkového kalendáře, změnu délky smlouvy, navýšení ceny předmětu leasingu.

 

Zásady pro soubory cookie

Tyto internetové stránky používají cookies k uložení vaší konfigurace vozů jen při aktuální návštěvě stránek a webové statistiky. Úplné zakázání souborů cookie ve vašem prohlížeči může způsobit nefunkčnost některých částí těchto internetových stránek.

Jednička ve spolehlivosti TÜV zpráva 2016 Toyota Reliability No.1

Toyota

SVĚTOVÁ

ZNAČKA Č.1