Žádosti a formuláře

V této části webu zákaznické podpory naleznete další informace, které souvisí s během leasingové/úvěrové smlouvy a nesouvisí s pojistnými událostmi či změnami smluvních vztahů, přesto mohou v rámci našeho partnerského vztahu nastat.

Místo označení naší společnosti plným názvem používáme dále vhodnější zkratku „TFSCZ“ a to pro to, abychom udrželi přehlednost Vám předávaných informací.

Žádost o souhlas s občasným užíváním třetí osobou

Popis:

 • souhlas s občasným užíváním třetí osobou není potřeba vystavovat osobám blízkým dle § 22 odst. 1 občanského zákoníku ČR (manžel/ka, syn, dcera, vnuk apod.).

Postup:

 • zákazník zasílá „Žádost o souhlas s občasným užíváním třetí osobou“,
 • TFSCZ po schválení vypracovává dodatek k leasingové/úvěrové smlouvě o souhlasu s občasným užíváním třetí osobou,
 • TFSCZ zasílá dodatek ve dvojím vyhotovení zákazníkovi,
 • zákazník vrací řádně podepsané jedno vyhotovení dodatku zpět TFSCZ.

Seznam nezbytných dokladů:

 • žádost o souhlas s občasným užíváním třetí osobou,
 • kopie občanského průkazu a řidičského průkazu třetí osoby, která bude předmět leasingu/úvěru občas užívat.

Žádost o souhlas s pronájmem

Popis:

 • souhlas s pronájmem v souladu se všeobecnými podmínkami leasingové/úvěrové smlouvy.

Postup:

 • zákazník zasílá „Žádost o souhlas s pronájmem“,
 • TFSCZ po schválení vypracovává dodatek k leasingové/úvěrové smlouvě o souhlasu s pronájmem,
 • TFSCZ zasílá dodatek ve dvojím vyhotovení zákazníkovi,
 • zákazník vrací řádně podepsané jedno vyhotovení dodatku zpět TFSCZ.

Seznam nezbytných dokladů:

 • žádost o souhlas s pronájmem,
 • kopie podnájemní smlouvy mezi nájemcem a podnájemcem,
 • kopie výpisu z obchodního rejstříku nebo živnostenského listu podnájemce.

Žádost o souhlas s technickým zhodnocením

Popis:

 • technické zhodnocení financovaného předmětu v souladu s všeobecnými podmínkami leasingové/úvěrové smlouvy.

Postup:

 • zákazník zasílá „Žádost o souhlas s technickým zhodnocením“,
 • TFSCZ po schválení vypracovává dodatek k leasingové/úvěrové smlouvě o souhlasu s technickým zhodnocením financovaného předmětu, pokud technické zhodnocení navyšuje pořizovací cenu financovaného předmětu, dochází k vyhotovení nového splátkového kalendáře,
 • TFSCZ zasílá dodatek a nový splátkový kalendář ve dvojím vyhotovení zákazníkovi,
 • zákazník vrací řádně podepsané jedno vyhotovení dodatku a splátkového kalendáře zpět TFSCZ.

Seznam nezbytných dokladů:

 • žádost o souhlas s technickým zhodnocením financovaného předmětu,
 • další doklady podle typu technického zhodnocení.

Žádost o zapůjčení velkého technického průkazu

Velký technický průkaz je po celou dobu běhu úvěrové/leasingové smlouvy uložen u TFSCZ. Pokud ho potřebujete z nějakého důvodu v průběhu smlouvy zapůjčit, můžete o něj požádat.

Žádost o vystavení potvrzení o řádném splácení smlouvy

Pokud potřebujete z nějakého důvodu doložit potvrzení o řádném splácení smlouvy (např. máte záměr čerpat hypoteční úvěr, aj.), můžete naši společnost požádat o vystavení dobrozdání týkající se Vaší platební morálky. Vhodnou žádost naleznete zde.

Žádost o vystavení potvrzení o řádném ukončení smlouvy

Z různých důvodů můžete být vystaveni požadavku ze strany jiných subjektů (např. auditorských firem) o doložení neexistence Vašich závazků z titulu dříve uzavřené leasingové/úvěrové smlouvy. O doložení potvrzení o řádném ukončení takové smlouvy můžete požádat žádostí uvedenou zde.

Žádost o vrácení přeplatku

Může se stát, že nám zaplatíte více, než je uvedeno na faktuře či splátkovém kalendáři a vznikne tak na Vaší smlouvě přeplatek. My se můžeme domnívat, že si z nějakého důvodu (třeba kvůli pobytu mimo území České republiky) předplácíte splátku na další období. Skutečnost však může být jiná – stalo se to nedopatřením. Pokud víte o existenci přeplatku na Vaší smlouvě a požadujete-li jej vrátit, požádejte nás, prosím, touto žádostí.

 

Zásady pro soubory cookie

Tyto internetové stránky používají cookies k uložení vaší konfigurace vozů jen při aktuální návštěvě stránek a webové statistiky. Úplné zakázání souborů cookie ve vašem prohlížeči může způsobit nefunkčnost některých částí těchto internetových stránek.

Jednička ve spolehlivosti TÜV zpráva 2016 Toyota Reliability No.1

Toyota

SVĚTOVÁ

ZNAČKA Č.1