Předčasné splacení smlouvy

Předčasné splacení leasingové smlouvy

Předčasné splacení leasingové smlouvy se řídí konkrétními všeobecnými podmínkami, které jsou nedílnou součástí každé leasingové smlouvy.

Naše společnost umožňuje předčasně splatit leasingovou smlouvu a to ve dvou režimech, v závislosti na typu zákazníka standardně k 1. dni v měsíci:

Spotřebitel

  • zájemce (zákazník) zašle nejpozději 30 dní před předpokládaným předčasným splacením leasingové smlouvy závaznou Žádost o předčasné splacení,
  • Toyota Financial Services Czech, s.r.o. (dále jen „TFSCZ“) připraví návrh finančního vyrovnání a dohodu, na základě které bude daná leasingová smlouva ukončena. Na leasingové smlouvě nesmí váznout dluh po splatnosti,
  • Přibližně 15 dní před datem plánovaného ukončení je zájemci zaslána dokumentace k předčasnému ukončení leasingové smlouvy s vyčíslením doplatku smlouvy,
  • po úhradě částek z finančního vyrovnání je zájemci předána plná moc k odhlášení vozidla a originál technického průkazu.

Právnické osoby a fyzické osoby podnikatelé


Postup je takřka totožný jako u spotřebitele, ve finančním vyrovnání jsou zohledněny případné daňové dopady vůči zákazníkovi. Smlouvu lze ukončit pouze dohodou s TFSCZ.

 

Předčasné splacení úvěrové smlouvy

Předčasné splacení úvěrové smlouvy se rovněž řídí konkrétními všeobecnými podmínkami, které jsou nedílnou součástí každé úvěrové smlouvy.

I zde naše společnost umožňuje předčasně splatit úvěrovou smlouvu a to ve dvou režimech, vždy v závislosti na typu zákazníka standardně k 1. dni v měsíci:

Spotřebitel

  • zájemce (zákazník) zašle nejpozději 30 dní před předpokládaným předčasným splacením úvěrové smlouvy závaznou Žádost o předčasné splacení,
  • o po obdržení závazné žádosti TFSCZ odešle zájemci přibližně 15 dní před datem plánovaného ukončení přesné vyčíslení částek pro finanční vyrovnání úvěrové smlouvy,
  • takto stanovenou celkovou částku je klient (dlužník) povinen zaplatit ve lhůtě uvedené v oznámení,
  • po úhradě všech závazků plynoucích z úvěrové smlouvy je zájemci zasláno potvrzení o řádném splacení úvěrové smlouvy a originál technického průkazu.

Právnické osoby a fyzické osoby podnikatelé

Postup je takřka totožný jako u spotřebitele, smlouvu lze však ukončit pouze dohodou s TFSCZ.

 

Zásady pro soubory cookie

Tyto internetové stránky používají cookies k uložení vaší konfigurace vozů jen při aktuální návštěvě stránek a webové statistiky. Úplné zakázání souborů cookie ve vašem prohlížeči může způsobit nefunkčnost některých částí těchto internetových stránek.

Jednička ve spolehlivosti TÜV zpráva 2016 Toyota Reliability No.1

Toyota

SVĚTOVÁ

ZNAČKA Č.1