Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů

Vážení klienti,
dovolujeme si Vás, jako spotřebitele, informovat o příslušném subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů v návaznosti na novelizaci zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, která nám ukládá tuto povinnost. Níže uvádíme způsoby řešení:

1) pro případ úvěrových smluv uzavíraných se spotřebiteli:

„Spory mezi spotřebitelem (Vámi) jako dlužníkem a společností Toyota Financial Services Czech s.r.o. jako věřitelem z úvěrové smlouvy lze také řešit mimosoudní cestou prostřednictvím finančního arbitra (www.finarbitr.cz). Spory mezi spotřebitelem (Vámi) a společností Toyota Financial Services Czech s.r.o. ze smluv, které byly uzavřeny spolu či v souvislosti s úvěrovou smlouvou (pojištění vozidla, správa vozidla) lze také řešit mimosoudní cestou prostřednictvím České obchodní inspekce (www.coi.cz). Mimosoudní řešení spotřebitelského sporu se řídí zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.“

2) pro případ leasingových smluv na operativní leasing uzavíraných se spotřebiteli:

„Spory mezi spotřebitelem (Vámi) jako nájemcem a společností Toyota Financial Services Czech s.r.o. jako pronajímatelem z leasingové smlouvy na operativní leasing lze také řešit mimosoudní cestou prostřednictvím České obchodní inspekce (www.coi.cz). Spory mezi spotřebitelem (Vámi) a společností Toyota Financial Services Czech s.r.o. ze smluv, které byly uzavřeny spolu či v souvislosti s leasingovou smlouvou na operativní leasing (pojištění vozidla - předmětu leasingu, správa vozidla – předmětu leasingu) lze také řešit mimosoudní cestou prostřednictvím České obchodní inspekce (www.coi.cz), kromě sporů směřujících k ustanovení § 1 až § 4, § 122 až 124 § 168 zákona č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru (především spory týkající se plateb souvisejících s prodlením spotřebitele a změny splatnosti spotřebitelského úvěru v důsledku prodlení), které lze mimosoudní cestou řešit prostřednictvím finančního arbitra (www.finarbitr.cz). Mimosoudní řešení spotřebitelského sporu se řídí zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.“

3) pro vztahy mezi spotřebitelem a pojistitelem nebo pojišťovacím zprostředkovatelem:

„Spory mezi spotřebitelem (Vámi) a pojistitelem nebo pojišťovacím zprostředkovatelem ze sjednaného pojištění vozidla lze také řešit mimosoudní cestou prostřednictvím České obchodní inspekce (www.coi.cz). Mimosoudní řešení spotřebitelského sporu se řídí zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.“

 

Zásady pro soubory cookie

Tyto internetové stránky používají cookies k uložení vaší konfigurace vozů jen při aktuální návštěvě stránek a webové statistiky. Úplné zakázání souborů cookie ve vašem prohlížeči může způsobit nefunkčnost některých částí těchto internetových stránek.

Jednička ve spolehlivosti TÜV zpráva 2016 Toyota Reliability No.1

Toyota

SVĚTOVÁ

ZNAČKA Č.1