Změny na smlouvách

V každém obchodním vztahu mohou nastat okamžiky, kdy jedna ze stran potřebuje učinit nějakou změnu uzavřené smlouvy, a to z různých důvodů. Tyto změny mohou zcela ovlivnit existující smluvní vztah (např. dojde ke změně zákazníka v rámci daného smluvního vztahu), nebo se jedná o změny zákonné (např. změna sídla společnosti) či dané prostým rozhodnutím.

Z tohoto důvodu jsme pro Vás připravili tuto část sekce webu. Pokud chcete učinit změnu v obsahu leasingové/úvěrové smlouvy a tato změna není popsána dále, prosíme o konzultaci přímo s námi.

Místo označení naší společnosti plným názvem používáme dále vhodnější zkratku „TFSCZ“ a to pro to, abychom udrželi přehlednost Vám předávaných informací.

 

Oznámení o změně identifikačních údajů

Popis:

 • změna poštovní adresy, telefonického spojení, bankovního spojení, změna sídla společnosti, změna trvalého bydliště, změna názvu společnosti, změna příjmení zákazníka.

Postup:

 • zákazník zasílá „Oznámení o změně identifikačních údajů“,
 • TFSCZ po odsouhlasení zaeviduje nová data do svých systémů, resp. připraví dodatek k leasingové/úvěrové smlouvě týkající se konkrétní změny,
 • TFSCZ zasílá zákazníkovi k podpisu dodatek ve dvojím vyhotovení a originál technického průkazu k provedení změny údajů v technickém průkazu,
 • zákazník vrací jeden řádně podepsaný dodatek a technický průkaz se zaregistrovanou změnou údajů zpět TFSCZ.

Nezbytné doklady:

 • kopie dokumentů dokládajících oznamovanou změnu (např. kopie občanského průkazu, živnostenského listu, výpisu z obchodního rejstříku, výpisu z účtu atp.)

 

 

Žádost o změnu subjektu leasingové/úvěrové smlouvy

Popis:

 • převod nesplacených dlužných částek (leasingové/úvěrové smlouvy) na nového zákazníka v souladu se všeobecnými podmínkami leasingové/úvěrové smlouvy.

Postup:

 • zákazník zasílá „Žádost o změnu subjektu leasingové/úvěrové smlouvy“ včetně „Poptávkového listu pro převod smlouvy“ a dalších podkladů k převodu nejpozději 30 dní před předpokládaným datem účinnosti.
 • o TFSCZ zpracovává žádost a vyhodnocuje bonitu nového (budoucího) zákazníka,
 • o TFSCZ po schválení žádosti připravuje a zasílá dokumentaci k převodu leasingové/úvěrové smlouvy,
 • zákazník vrací kompletně podepsanou dokumentaci zpět TFSCZ,
 • TFSCZ zasílá technický průkaz zákazníkovi za účelem přeregistrace vozidla,
 • vrácení technického průkazu se záznamem o novém zákazníkovi zpět TFSCZ.

Seznam podkladů k převodu (cesi, postoupení dluhu) smlouvy:

Právnické osoby a fyzické osoby podnikatelé

 • žádost o změnu subjektu leasingové/úvěrové smlouvy (podepisuje stávající klient),
 • poptávkový list pro převod smlouvy (podepisuje nový žadatel),
 • kopie výpisu z obchodního rejstříku/živnostenského listu nového (budoucího) nájemce/dlužníka,
 • kopie osvědčení o DIČ,
 • kopie občanského průkazu a řidičského průkazu (případně jiného dokladu) oprávněného zástupce,
 • ekonomické výsledky (rozvaha, výsledovka, daňové přiznání) nového (budoucího) nájemce/dlužníka
 • další podklady dle požadavků TFSCZ.

Spotřebitel

 • žádost o změnu subjektu leasingové/úvěrové smlouvy (podepisuje stávající klient),
 • poptávkový list pro převod smlouvy (podepisuje nový žadatel),
 • kopie občanského průkazu a řidičského průkazu (jiného dokladu totožnosti) nového (budoucího) nájemce/dlužníka,
 • o potvrzení o výši příjmů od zaměstnavatele nového (budoucího) nájemce/dlužníka,
 • další podklady dle požadavků TFSCZ.

             

 

 

Změna splátkového kalendáře, změna délky smlouvy, navýšení ceny předmětu leasingu

Popis:

 • změna splátkového kalendáře, změna délky smlouvy, navýšení ceny předmětu leasingu v souladu s všeobecnými podmínkami leasingové/úvěrové smlouvy.

Postup:

Seznam nezbytných dokladů:

 • žádost o změnu splátkového kalendáře, změnu délky smlouvy, navýšení ceny předmětu leasingu.

Zásady pro soubory cookie

Tyto internetové stránky používají cookies k uložení vaší konfigurace vozů jen při aktuální návštěvě stránek a webové statistiky. Úplné zakázání souborů cookie ve vašem prohlížeči může způsobit nefunkčnost některých částí těchto internetových stránek.

Toyota Reliability No.1

Toyota

SVĚTOVÁ

ZNAČKA Č.1

Jednička

ve spolehlivosti

TÜV zpráva 2016

Zjistěte více