Žádosti a formuláře

V této části webu zákaznické podpory naleznete další informace, které souvisí s během leasingové/úvěrové smlouvy a nesouvisí s pojistnými událostmi či změnami smluvních vztahů, přesto mohou v rámci našeho partnerského vztahu nastat.

Místo označení naší společnosti plným názvem používáme dále vhodnější zkratku „TFSCZ“ a to pro to, abychom udrželi přehlednost Vám předávaných informací.

Žádost o souhlas s občasným užíváním třetí osobou

Popis:

 • souhlas s občasným užíváním třetí osobou není potřeba vystavovat osobám blízkým dle § 22 odst. 1 občanského zákoníku ČR (manžel/ka, syn, dcera, vnuk apod.).

Postup:

 • zákazník zasílá „Žádost o souhlas s občasným užíváním třetí osobou“,
 • TFSCZ po schválení vypracovává dodatek k leasingové/úvěrové smlouvě o souhlasu s občasným užíváním třetí osobou,
 • TFSCZ zasílá dodatek ve dvojím vyhotovení zákazníkovi,
 • zákazník vrací řádně podepsané jedno vyhotovení dodatku zpět TFSCZ.

Seznam nezbytných dokladů:

 • žádost o souhlas s občasným užíváním třetí osobou,
 • kopie občanského průkazu a řidičského průkazu třetí osoby, která bude předmět leasingu/úvěru občas užívat.

 

 

Žádost o souhlas s pronájmem

Popis:

 • souhlas s pronájmem v souladu se všeobecnými podmínkami leasingové/úvěrové smlouvy.

Postup:

 • zákazník zasílá „Žádost o souhlas s pronájmem“,
 • TFSCZ po schválení vypracovává dodatek k leasingové/úvěrové smlouvě o souhlasu s pronájmem,
 • TFSCZ zasílá dodatek ve dvojím vyhotovení zákazníkovi,
 • zákazník vrací řádně podepsané jedno vyhotovení dodatku zpět TFSCZ.

Seznam nezbytných dokladů:

 • žádost o souhlas s pronájmem,
 • kopie podnájemní smlouvy mezi nájemcem a podnájemcem,
 • kopie výpisu z obchodního rejstříku nebo živnostenského listu podnájemce.

 

 

Žádost o souhlas s technickým zhodnocením

Popis:

 • technické zhodnocení financovaného předmětu v souladu s všeobecnými podmínkami leasingové/úvěrové smlouvy.

Postup:

 • zákazník zasílá „Žádost o souhlas s technickým zhodnocením“,
 • TFSCZ po schválení vypracovává dodatek k leasingové/úvěrové smlouvě o souhlasu s technickým zhodnocením financovaného předmětu, pokud technické zhodnocení navyšuje pořizovací cenu financovaného předmětu, dochází k vyhotovení nového splátkového kalendáře,
 • TFSCZ zasílá dodatek a nový splátkový kalendář ve dvojím vyhotovení zákazníkovi,
 • zákazník vrací řádně podepsané jedno vyhotovení dodatku a splátkového kalendáře zpět TFSCZ.

Seznam nezbytných dokladů:

 • žádost o souhlas s technickým zhodnocením financovaného předmětu,
 • další doklady podle typu technického zhodnocení.

 

 

Žádost o zapůjčení velkého technického průkazu

Velký technický průkaz je po celou dobu běhu úvěrové/leasingové smlouvy uložen u TFSCZ. Pokud ho potřebujete z nějakého důvodu v průběhu smlouvy zapůjčit, můžete o něj požádat.

 

 

Žádost o vystavení potvrzení o řádném splácení smlouvy

Pokud potřebujete z nějakého důvodu doložit potvrzení o řádném splácení smlouvy (např. máte záměr čerpat hypoteční úvěr, aj.), můžete naši společnost požádat o vystavení dobrozdání týkající se Vaší platební morálky. Vhodnou žádost naleznete zde.

 

 

Žádost o vystavení potvrzení o řádném ukončení smlouvy

Z různých důvodů můžete být vystaveni požadavku ze strany jiných subjektů (např. auditorských firem) o doložení neexistence Vašich závazků z titulu dříve uzavřené leasingové/úvěrové smlouvy. O doložení potvrzení o řádném ukončení takové smlouvy můžete požádat žádostí uvedenou zde.

 

 

Žádost o vrácení přeplatku

Může se stát, že nám zaplatíte více, než je uvedeno na faktuře či splátkovém kalendáři a vznikne tak na Vaší smlouvě přeplatek. My se můžeme domnívat, že si z nějakého důvodu (třeba kvůli pobytu mimo území České republiky) předplácíte splátku na další období. Skutečnost však může být jiná – stalo se to nedopatřením. Pokud víte o existenci přeplatku na Vaší smlouvě a požadujete-li jej vrátit, požádejte nás, prosím, touto žádostí.

Zásady pro soubory cookie

Tyto internetové stránky používají cookies k uložení vaší konfigurace vozů jen při aktuální návštěvě stránek a webové statistiky. Úplné zakázání souborů cookie ve vašem prohlížeči může způsobit nefunkčnost některých částí těchto internetových stránek.

Toyota Reliability No.1

Toyota

SVĚTOVÁ

ZNAČKA Č.1

Jednička

ve spolehlivosti

TÜV zpráva 2016

Zjistěte více