Předčasné splacení smlouvy

Předčasné splacení leasingové smlouvy

Předčasné splacení leasingové smlouvy se řídí konkrétními všeobecnými podmínkami, které jsou nedílnou součástí každé leasingové smlouvy.

Naše společnost umožňuje předčasně splatit leasingovou smlouvu a to ve dvou režimech, v závislosti na typu zákazníka standardně k 1. dni v měsíci:

 

Spotřebitel

  • zájemce (zákazník) zašle nejpozději 30 dní před předpokládaným předčasným splacením leasingové smlouvy závaznou Žádost o předčasné splacení,
  • Toyota Financial Services Czech, s.r.o. (dále jen „TFSCZ“) připraví návrh finančního vyrovnání a dohodu, na základě které bude daná leasingová smlouva ukončena. Na leasingové smlouvě nesmí váznout dluh po splatnosti,
  • Přibližně 15 dní před datem plánovaného ukončení je zájemci zaslána dokumentace k předčasnému ukončení leasingové smlouvy s vyčíslením doplatku smlouvy,
  • po úhradě částek z finančního vyrovnání je zájemci předána plná moc k odhlášení vozidla a originál technického průkazu.

 

Právnické osoby a fyzické osoby podnikatelé


Postup je takřka totožný jako u spotřebitele, ve finančním vyrovnání jsou zohledněny případné daňové dopady vůči zákazníkovi. Smlouvu lze ukončit pouze dohodou s TFSCZ.

 

Předčasné splacení úvěrové smlouvy

Předčasné splacení úvěrové smlouvy se rovněž řídí konkrétními všeobecnými podmínkami, které jsou nedílnou součástí každé úvěrové smlouvy.

I zde naše společnost umožňuje předčasně splatit úvěrovou smlouvu a to ve dvou režimech, vždy v závislosti na typu zákazníka standardně k 1. dni v měsíci:

 

Spotřebitel

  • zájemce (zákazník) zašle nejpozději 30 dní před předpokládaným předčasným splacením úvěrové smlouvy závaznou Žádost o předčasné splacení,
  • o po obdržení závazné žádosti TFSCZ odešle zájemci přibližně 15 dní před datem plánovaného ukončení přesné vyčíslení částek pro finanční vyrovnání úvěrové smlouvy,
  • takto stanovenou celkovou částku je klient (dlužník) povinen zaplatit ve lhůtě uvedené v oznámení,
  • po úhradě všech závazků plynoucích z úvěrové smlouvy je zájemci zasláno potvrzení o řádném splacení úvěrové smlouvy a originál technického průkazu.

 

Právnické osoby a fyzické osoby podnikatelé

Postup je takřka totožný jako u spotřebitele, smlouvu lze však ukončit pouze dohodou s TFSCZ.

 

Zásady pro soubory cookie

Tyto internetové stránky používají cookies k uložení vaší konfigurace vozů jen při aktuální návštěvě stránek a webové statistiky. Úplné zakázání souborů cookie ve vašem prohlížeči může způsobit nefunkčnost některých částí těchto internetových stránek.

Toyota Reliability No.1

Toyota

SVĚTOVÁ

ZNAČKA Č.1

Jednička

ve spolehlivosti

TÜV zpráva 2016

Zjistěte více